Esa Çevre Teknolojileri

Çevre izni ve lisansı konularında Çevre Danışmanlık Hizmeti

DANIŞMANLIK / MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve bu yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  yapılan değişiklikleri kapsayacak şekilde işletmeler için Çevre İzin ve Lisans İşlemleri "Çevrim İçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı" üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına  Çevrim İçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı üzerinden  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen işletmede çevre görevlisi olarak çalışan tarafından veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi alan ve işletme tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık   firması  tarafından yapılabilmektedir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgeli firmamızın konusunda Uzman Mühendisleri tarafından işletmelere ait Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında başvuru işlemleri yapılmadan önce işletmelerde Çevre Mevzuatları yönünden değerlendirmeler yapılarak işletmelerdeki düzenlemelerin yapılması sağlandıktan sonra işletme için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında izin işlemleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

 


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları ve proje tanıtım dosyaları hazırlanması

- Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması yönetmeliği kapsamında madencilik faaliyetleri ile ilgili raporların hazırlanması


MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

- GSM Ruhsatlandırma çalışmaları, gerekli izin ve ruhsatları

- Madencilik faaliyetleri

- Gürültü ölçümleri

- Emisyon Ölçümleri

BACAGAZI EMİSYON VE HAVA KİTLESİ ÇÖZÜMLERİ

- Emisyon Ölçümleri

- Hava kalitesi ölçümleri

- Ortam havasında toz ölçümleri

- Tesis çevresi kirlilik haritalarının oluşturulması

- Hava kalitesi modelleme çalışmaları

- Resmi Kurumlardan Madencilik Faliyetleri İçin Gerekli İzinlerin Alınması

- İl Özel İdareden Su Kiralama İzinlerinin Alınması

- Kapasite Raporunun Alınması

- E-Başvuru Dosyalarının Hazırlanması (Tehlikeli Atık Beyanı - Ambalaj Atıkları Beyanı - Tıbbi Atık)

- Atık Yönetim Planının Hazırlanması

Çevre izni ve lisansı konularında Çevre Danışmanlık Hizmeti