Esa Çevre Teknolojileri

Sıfır Atık Danışmanlığı ve Belgelendirilmesi

SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI

 “Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılması ile birlikte israfın önlenmesini, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesidir.    

 

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

 

 

 

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırlanan, “Sıfır Atık Yönetmeliği” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak olarak 23.10.2018 tarihinde görüşe açılmıştır.

Taslak Yönetmeliğe göre; Sıfır atık yönetim sistemine geçen yerlerden; 100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler ile alışveriş merkezleri, havalimanları, limanlar, marinalar, 4 ve 5 yıldızlı oteller Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlüdür. Diğer yerler talep etmeleri halinde sıfır atık belge müracaatında bulunabilir.

Taslak yönetmeliğe göre kurum/ kuruluşlar/ işletmeler aşağıda verildiği şekli ile gruplandırılmış ve Uygulamaya Geçiş Yılları açıklanmıştır.

Buna göre;

    1-   A Grubu Tesisler (2019 senesi itibariyle)

 • Terminaller (havalimanı, liman, marina, otogar, tren garı)
 • Alış Veriş Merkezleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • 1000 ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
 • 100’ den fazla öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100’ den fazla çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • 4 ve 5 yıldızlı oteller
 • 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşları

    2-B Grubu Tesisler (2020 senesi itibariyle)

 • 500 ile 1000 arası çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
 • 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100 ve daha az çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • Hızlı yemek (Fast- Food) işletmeleri
 • Turizm işletme belgesine sahip yerler (restoranlar dahil)

    3-C Grubu Tesisler (2021 senesi itibariyle)

 • 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları

Bu tabloda birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.

 

Sıfır Atık Danışmanlığı ve Belgelendirilmesi